Ingen ska lämnas utanför

2019 grundades det sociala företaget Circular Centre. De två samhällsutmaningar som Circular Centre vill bidra till att lösa är: det växande utanförskapet och den ohållbara konsumtionen.

Vi tror att genom att satsa på en cirkulär affärsmodell, kan arbetsgivare bidra till att skapa arbetstillfällen för de mest utsatta i samhället.

I ett cirkulärt samhälle alla får plats!

Vår vision är noll människor i utanförskap, noll restprodukter i samhället. Det är därför som vi samarbetar med företag och organisationer som har restprodukter som kan göras om till andra nya produkter och samtidigt skapa arbetstillfällen för utsatta människor.

UN Sustainable Development Goals

Our History

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasize design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasize design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

  • Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

  • Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

  • Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

Company

Statistics

300
Happy members
30
Locations
100
Services

Our Staff

Steve Martin

Course Instructor

Allen Martin

Course Instructor

Stevens Wright

Customer Service

Casey Stevens

Customer Service

Anne Mary

Course Instructor

Martha Hibbins

Course Instructor

Sara Wright

Course Instructor

Mary Stevens

Course Instructor