Om oss

2019 grundades det sociala företaget Circular Centre. De två samhällsutmaningar som Circular Centre vill bidra till att lösa är: det växande utanförskapet och den ohållbara konsumtionen.

Vi tror att genom att satsa på en cirkulär affärsmodell, kan arbetsgivare bidra till att skapa arbetstillfällen för de mest utsatta i samhället.

Vi tror på ett cirkulärt samhälle där alla får plats.

Vår vision är noll människor i utanförskap, noll restprodukter i samhället. Det är därför som vi samarbetar med företag och organisationer som har restprodukter som kan göras om till andra nya produkter och samtidigt skapa arbetstillfällen för utsatta människor.

Kontakta oss på: info@circularcentre.se