Bemanning och outsourcing

Outsourcing (utkontraktering) innebär att ert företag eller organisation låter oss sköta delar av verksamheten som inte är er kärnverksamhet. Våra kärnprocesser är sömnad, möbeltapetsering, lokalvård, matlagning/catering, enklare montering, återvinning, arbetsträning, sociala insatser, m.m.


En av de största anledningarna till att företag idag väljer oss är brist på tid, lägre kostnader och ökat fokus på socialhållbarhetsarbetet. Genom att överlåta en viss process till oss kan ert företags kostnader för processen minska, det innebär också ofta stärkt kompetens och högre kvalitet.


Vill ni att vi hjälper er frigöra tid och energi till att fokusera på företagets kärnverksamhet. Är det ett produktionsflöde som tar mycket energi eller behöver ni personal tillfälligt till kortare uppdrag Tillsammans med er tar vi fram den bästa lösningen för ert företag. Hör gärna av er till oss på info@circularcentre.se .

Exempel på samarbeten

På uppdrag av June Avfall och Miljö AB bemannar vi prylbodarna i Jönköpings kommun. Här sorterar vi och paketerar prylar som lämnas in av privatpersoner i kommunen. Sedan maj 2022 har vi hanterat även leveranserna till hjälporganisationer i Jönköpings kommun. Detta arbete har fram tills dess sköts av June Avfall och Miljö AB. Genom vårt samarbete sparar vår kund både tid och pengar, samtidigt som vi får möjligheten att skapa arbetstillfällen för utsatta grupper i kommunen.

På uppdrag av Hitachi Zosen Inova AG (HZI) i Zürich, Schweiz bemannar vi sedan maj 2022 genomförandet av olika provtagningar på biogasanläggningen HZI i Jönköping.

Vidare har vi hand om lokalvård på Kvarteret Ödlan i Jönköping, på uppdrag av Jönköpings kommun. En annan kund för våra lokalvårdstjänster är även företaget Recyctec på Torsvik.

På uppdrag av IKEA i Jönköping syr vi gardiner åt företagets businesskunder.