Outsourcing

Outsourcing innebär att ert företag eller organisation låter oss sköta delar av verksamheten som inte är er kärnverksamhet. Samtidigt bidrar vi till att skapa arbetstillfällen för utsatta grupper i samhället. Tillsammans med oss kan ni bidra till en socialt, ekonomisk och ekologisk hållbar värld för fler.


En av de största anledningarna till att företag idag väljer oss är brist på tid, lägre kostnader och hög kompetens samt för vårt ökat fokus på socialhållbarhetsarbetet. Genom att överlåta en viss process till oss kan ert företags kostnader för processen minska, det innebär också ofta stärkt kompetens och högre kvalitet.


Vill ni att vi hjälper er frigöra tid och energi till att fokusera på företagets kärnverksamhet. Är det ett produktionsflöde som tar mycket energi eller behöver ni personal tillfälligt till kortare uppdrag Tillsammans med er tar vi fram den bästa lösningen för ert företag. Hör gärna av er till oss på info@circularcentre.se .

Exempel på samarbeten

På uppdrag av June Avfall och Miljö AB ansvarar vi för att tömma och bemanna prylbodarna i Jönköpings kommun. Här sorterar vi och paketerar prylar som lämnas in av privatpersoner i kommunen. Sedan maj 2022 har vi hanterat även leveranserna till hjälporganisationer i Jönköpings kommun. Detta arbete har fram tills dess sköts av June Avfall och Miljö AB. Genom vårt samarbete sparar vår kund både tid och pengar, samtidigt som vi får möjligheten att skapa arbetstillfällen för utsatta grupper i kommunen.

Sedan början på 2022 har vi fått i uppdrag av IKEA Business i Jönköping att hantera beställningarna på gardinsömnad från IKEAs företagskunder.

Genom detta samarbete frigörs tid för vår kund samtidigt som vi tillsammans bidrar till fler arbetstillfällen i kommunen.

Jag är stolt över samarbetet med Circular Centre som proffsigt, snabbt och tillmötesgående hjälper våra företagskunder med syservice.

Caroline, IKEA för företag, Jönköping

Vi söker er

Som letar efter en professionell partner som kan hjälpa er effektivisera era processer, bidra till lägre kostnader och mer tid till er kärnverksamhet. Samtidigt som vi tillsammans skapar arbetstillfällen för fler. Vill ni veta mer? Hör gärna av er till oss på info@circularcentre.se