Yrkessvenska med fokus på barnomsorg, lokalvård eller köksbiträde

Den 9 maj startar vi vårt samarbete med Folkuniversitet i Jönköping där vi erbjuder yrkessvenska till personer som är utrikesfödda med låg eller utan formell utbildningsbakgrund, som står långt ifrån arbetsmarknaden.

PLATS:

Circular Centre, Kämpevägen 29 Jönköping

TIDER:

9 maj – 15 juni

Tisdagar 09:00 – 12:00

Torsdagar 09:00 – 11:00

KURSINTYG:

Kursintyg tilldelas efter avslutad utbildning, vid 75% närvaro

KURSLEDARE:

MariAnne Eklöf, Elisabet Boqvist samt Nora Wengland

Anmälan till info@circularcentre.se