Arbetsträning och praktik

Arbetsträning är till för dig som har varit utan arbete en längre tid och behöver stöd med att komma tillbaka till arbetslivet. Din väg tillbaka eller in till arbetslivet kan börja med arbetsträning i våra verksamheter. Vi utgår från dina förmågor och behov. Här får du stöd, utmaning och utbildning i specifika yrkeskunskaper och annat som hör arbetslivet till. Samtidigt får du en möjlighet att göra en insats för miljö och medmänniska. Vårt mål är att du ska utvecklas och öka dina möjligheter att få ett arbete. Du får färska referenser och intyg samt chansen att bredda ditt kontaktnät. 

Hos oss får du

  • Prova på många olika arbetsuppgifter/platser: secondhand/butik, sömnad, lokalvård, lager, montering, café, e-handel, m.m.
  • Dagligt stöd av utbildade handledare och yrkescoacher inom bl.a. OCN-metoden . Det är också handledaren som tillsammans med dig träffar din handläggare för uppföljning, utvärdering och avslut.
  • Flexibilitet i att hitta rätt upplägg för just dig
  • Validering av kunskaper genom OCN-metoden. Detta är en metod som används för att upptäcka individens kunnande, färdigheter och kompetenser som man vill synliggöra inom ett visst område. Det är en metod som ger stöd för att genomföra validering enligt riktlinjer med kvalitetssäkring.
  • Ett stort engagemang och delaktighet – Hos oss får du möjlighet att bidra till ett bättre samhälle och att göra en insats för miljön. Vi samarbetar med bl.a. June Avfall och Miljö i att återvinna prylar från sortergårdarna runt om i kommunen. Dessa lämnas sedan vidare till Erikshjälpen, Röda Korset, Ge för livet, Sam-hjälp, Återvunnet samt i vår egna secondhannd på Kämpevägen 29.

Så får du en arbetsträningsplats

Du eller din handläggare (på Arbetsförmedlingen, kommun etc.) kontaktar oss. Du får alltid komma på ett studiebesök för att träffa handledare och medarbetare, se lokalerna och få en uppfattning om arbetsuppgifterna innan en arbetsträning börjar.

Se mer om arbetsträning nedan