Jobbsökande

Vår vision är noll människor i utanförskap, noll restprodukter i samhället. Genom vårt arbete vill vi bidra till att allas kompetenser kommer till användning i vårt samhälle samtidigt som vi hjälper företag och organisationer i deras arbete med att ta fram cirkulära affärsmodeller.

Vi tror att genom att satsa på en cirkulär affärsmodell, kan arbetsgivare bidra till att skapa arbetstillfällen för de mest utsatta i samhället.

I ett cirkulärt samhälle får alla plats!